LAJMI FUNDIT/ Gjenerali Hisen Berisha tregon se cfare lloj evidencash mund te gjenden ne hapjen e arkivave te UÇK-së

admin 0

LAJMI FUNDIT/ Gjenerali Hisen Berisha tregon se cfare lloj evidencash mund te gjenden ne hapjen e arkivave te UÇK-së

Hisen Berisha reagon për hapjen e arkivave të UÇK-së, tregon se çfarë evi,dencash mund të gjenden.Ish komandant i UÇK-së, Hisen Berisha e ka komen,tuar deklaratën e Besnik Bislimit, i cili tha se pala serbe është dakor,duar që të hapen arkivat shtetërore, përfshirë ato të Ush tris,ë Çlirimtare të Kosovës.Ai në Info Magazinë tha se deklarata e zëvëndës,kryeministrit Besnik Bislimit është një shkarje.“Mendoj se kjo ka qenë një shkarje e zëvëndës,kryeministrit, sepse të jepet pajtimi për hapje dosjesh, nuk ka asnjë send dhe për më tepër është në dëm të Kosovës, për shkak të zvarritjeve që do të shkak,tohen në proces”, tha Berisha.Berisha e quajti të pakuptimtë pre,tendimin se ekzistojnë arkiva të UÇK-së.“Të pretendohen se ka arkiva të UÇK-së, ku do të gjenden fakte me të cilin kishin me u veri,fiku dhuna dhe k rij,met që gjoja paskan kryer shqiptarët ndaj ush trij,së dhe poI,icisë serbe është inekzistente dhe e pakuptimtë”, tha ish koman dant i UÇK-së.Tutje, ai shtoi se gjithë çka mund të ketë janë disa blloqe shënimes të dikujt, ose evidenca mjekës,ore, mbi llojin e plagës ose të asaj se nga çka është shkaktuar v de,kja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *