LAJMI FUNDIT/ Gjermania Po Pengon Liberalizimin E Vizave Te Kosoves, Nuk Eshte Vetem Franca…

admin 0

LAJMI FUNDIT/ Gjermania Po Pengon Liberalizimin E Vizave Te Kosoves, Nuk Eshte Vetem Franca…

Gaze tari Ekrem Krasniqi i cili vep.ron ne Bruksel, ka thene se vendet e Bash.kimit Evropian po tentojne qe çeshtjen e libera lizimit te vizave ta tregtojne me zotimet e Qeve.rise se Kosoves per zbatimin e asaj qe ka nen shkruar ne vitin 2013 dhe 2015 qe ka te beje me asocia.cionin e komunave me shumice serbe.
Ne Edicionin Spe.cial ne Klan Kosova, ai ka shtuar se sipas burimeve diplo.matike qe i ka, edhe shteti i Gjermanise eshte kunder libera.lizimit te vizave per Kosoven. Takimi i so.tem nuk ka qene vetem per çeshtje me inte.resat e Kosoves, por per te gjitha vendet e Ball.kanit Perendimor dhe interesat e Bash.kimit Evropian lidhur me gjashte vendet e rajonit.

Une nuk kam pare ndo.nje risi nga takimi i sotem i mini.strave te jashtem ata kane perseritur se 27 vendet e BE e riper serisin qendrimin e tyre per integrim ne Ball.kanit Perendimor – nuk eshte ndonje risi qe kemi de.gjuar sot.
Vendet e BEse po ten.tojne qe çeshtjen e vendimit te vizave ta tregtojne me zo.timet e Qeverise se Kosoves per zbatimet e asaj qe eshte nen shkruar ne vitin 2013 dhe 2015 per asocia.cionin e komunave me shumice serbe.
Ai ka thek.suar se nuk eshte vetem shteti i Frances qe eshte kunder libera.lizimit te vizave per Kosoven, por sipas tij jane se paku ka.ter shtete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *