LAJMI FUNDIT | Kjo Gjë E Aspak E Mirë I Sapo I Ndodhi Djalit Të Mimoza Kusarit….

admin 0

LAJMI FUNDIT | Kjo Gjë E Aspak E Mirë I Sapo I Ndodhi Djalit Të Mimoza Kusarit….

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka njoftuar se djali i saj 9 vjeçar është su lmu ar sot nga qentë end acakë.Ngj arja ka ndodhur në hyrjen e oborrit të shkolles “Ismail Qemali”, në Prishtinë.“Sot cak i një su l mi nga qenët end aca kë ishte djali ynë Edoni, 9 vjeçar, në afërsi të shkollës së tij “Ismail Qemali” në Bregun e Diellit në Prishtinë. Su lm i ndodhi në mes të ditës, ora 1:15 mesditë, derisa djali ishte duke hyrë në oborrin e shkollës.
Reagimi i mësuesës, drejtoreshës dhe pastaj eme rgj enc ës ka qenë i menjëhershëm dhe pas intervenimit ki ru rgj ik (q epjes) në Eme rgje ncë, Edoni është duke u tra jtuar në shtëpi. I falenderoj me radhë të gjithë që sot ishin me Edonin pas su lmi t që i ndodhi”.Kusari – Lila tha se me këtë pro blem përballen edhe qindra familje.

“Pro blemi që sot preku edhe familjen tonë, ka pr ekur qindra familje në mbarë Kosovën, jam shumë e vetëdijshme për këtë. Është i domosdoshëm tr ajtimi përmba jtësor i probl emit të qen ëve end acakë. Pro ble mi i rrugës nuk mund të jenë qenët en dac akë, por mënyra se si njerzit i tr ajtojnë ata”.Ajo uroi që djali i saj të jetë i fundit që pë son nga s ul mi i qe nve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *