LAJMI FUNDIT/ PDK do te ktheje rezultatet ne zgjedhjet e tetorit. Fitorja e garantuar!!!

admin 0

LAJMI FUNDIT/ PDK do te ktheje rezultatet ne zgjedhjet e tetorit. Fitorja e garantuar!!!

Deliu-Kodra: Do të kthejmë rezultatin në shumë komuna, njerëzit tanë janë të dësh,muar në qeverisje.Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Blerta Deliu-Kodra po shprehet e bindur se kjo parti do të qeverisë me shumicën e komun,ave në vend pas zgjedh,jeve lokale të 17 tetorit.Deliu-Kodra në një intervistë theksoi se kandidaturat e PDK-së tashmë janë të dësh,muara dhe janë profile të jashtë,zakonshme politike në kuptimin e qeverisjes.“Është duke u bërë një punë e mirë. Kandidaturat e PDK-së janë tashmë të dësh,muara profile të jashtë,zakonshëm që kanë një bagazh të tyre politik si në kuptimin e qeverisjes ku kemi pasur disa kandidat të cilat tashmë kanë qeverisur dhe kanë pasur një qeverisje të mirë brenda man,datit të fundit sidomos me projekte të shumta të cilat kanë prekur jetën e qytetarëve në disa komuna”, tha ajo për Eko,nomia Online.
“Unë jam e bindur që do ta kthejmë rezult,atin e suksesshëm në pjesë të madhe të komunave në të cilën Partia Demokratike e Kosovës ka pasur qeverisje në mandatet e kaluara sepse kon,siderojmë që është nevojë e ri,kthimit tonë e rikthimit të pushtetit dhe të afrimit të per,spektivës së qytetarëve për të implementuar programet që prekin drejt,përdrejtë jetën e tyre”.Deliu-Kodra shtoi se prioriteti kryesor i gjithë dep,uteteve duhet të jetë kthimi i punës në një afat sa më të hershëm në par,lament.Ajo tha se si parti opozitare janë në gjendje që të ofrojnë të gjithë baga,zhin në mënyrë që të sanohet gjendja me pandeminë dhe të zbresë numri i in feksi,oneve, raporton EO.“Konsideroj që prioriteti kryesor i deputeteve natyrisht duhet të jetë kthimi i punës në kuvend. Ne kemi kërkuar dhe besoj,më shumë që deputetët do ti kthehen punës në një afat sa më të hershëm dhe të shohim se cilat do të jenë masat për të bashkë,punuar dhe për të ofruar bashkë,punimin tonë si parti opozitare”.“…jemi në gjendje që të ofrojmë gjithë bagazhin tonë opozitar në mënyrë që të sanohet gjendja me p jandem,ijnë, të zbresë numri i infeksioneve sepse e kuptojmë pozitën në të cilën gjend,jet Kosova”, tha Deliu-Kodra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *