Zbulohet Me Ne Fund Kush E Shkroi Non Paper Ja Gruaja Qe Pergaditi Dokumentin Sekret Per Kosoven

admin 0

Zbulohet Me Ne Fund Kush E Shkroi Non Paper Ja Gruaja Qe Pergaditi Dokumentin Sekret Per Kosoven

Media serbe: Zbulohet kush qëndron pas ‘Non-paper’, holandezja përgatiti dokume,ntin sek ret për Kosovën.Holandezja Angelina Eichhorst pretendohet se e ka shkruar të ashtuquajtur “non-paper” për zgjidhjen e probl,emeve midis Kosovës dhe Serbisë, raporton gazeta serbe e afërt me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, “Kurir“, e cila thotë se kë,të ia kanë konfirmu ar disa burime në qarqet diplomatike.Siç e përshkroi dje Vuçiq, një grua shumë e zgjuar dhe shumë e informuar për çështj,et e Ballkanit e shk roi “non-paper”-in që përmban disa përkufizime lidhur me marrëveshjen finale që synohet të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.Kurir s hkruan se “vetëm dikush që mori pjesë në takimet Kosovë-Serbi që nga fillimi dhe që ishte e njohur fantastik,isht për dialog un mund ta shkruante atë me dinakëri”.

Kush është Angelina Eichhorst?Angelina Eichhorst ës htë një diplomate jasht,ëzakonisht me përvojë nga Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS). Atje, ajo është drejtoreshë ekzekuti ve për Evropën dhe Az,inë Qendrore dhe është e informuar mirë për ngjarjet në Ballkan. Sipas funksionit që ajo kryen, Eichhorst është përfs hirë në dialogun e Brukselit për shtatë vjet, veçanërisht gjatë mandatit të shefes së diplomacisë evropiane, Federica Mogherini. Kishte n jë lidhje mi,dis Beogradit, Prishtinës, BE-së, por edhe Shteteve të Bashkuara, në negociatat Kosovë-Serbi. Dhe tri vjet më parë, as aj iu dha det,yra ta drej,tojë drejtpërdrejt të ashtuquajturën diplomaci anijesh midis Beogradit dhe Prishtinës (ndërmjetësi takohet në mën yrë alternat,ive me të dy palët në vend të takimeve të tyre të drejtpërdrejta), shkruan gazeta serbe.Midis takimit, ajo koordinoi, harmonizo i dhe përafr,oi qëndrimet. Ajo shkoi në vende të ndryshme, ku diskutoi për një zgjidhje të mundshme të përhershme. Përshkrimi i asaj pune përf shinte gjith,ashtu intensifikimin dhe shpejtimin e bisedimeve midis përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës. Pra, është plotësisht logj ike që ajo të që,ndrojë pas “non-paper”, citon “Kuriri” një burim.Ognjen Karanoviq, drejtor i Qendrës për Stabilitet Social në Serbi pa jtohet, duke kujt,uar se Eichhorst ishte pjesë e ekipit të Federica Mogherinit, e cila tregoi njëfarë fleksibiliteti në kontekstin e mundë sisë së ndryshim,it të kufijve në Ballkanin Perëndimor në përputhje me disa parime etnike.

“Sidoqoftë, lind një pyetje shumë e dom osdoshme, se cila fo,rca politike dhe pozicione gjeopolitike e inkurajuan Eichhorst të bëhet autore e një dokumenti “non-paper”. Në radhë të parë, një draft i c,aktuar pune nuk është dokument me kapacitet të plotë, por ndërsa është i pranishëm në një tryezë diplomatike, kj o sigurisht do të t,hotë që qendrat serioze të pushtetit politik të paktën po mendojnë për zgjidhjet e shkruara në të. Kjo nuk do të thotë që zgjidhjet e dhën,a dhe të mundshme do të realizohen automatikisht. Përkundrazi! Ekzistojnë të gjitha mundësitë që kriza në Donbas dh e në lidhje me marrë,dhëniet ukrainase-ruse, veçanërisht në dritën e interesit të SHBA-së dhe Turqisë në pellgun e Detit të Zi, por edhe në Azinë Juglindore, t,ë ketë shkaktuar vigjilencë midis qendrave më të përgjegjshme dhe me ndikim në BE, kryesisht në Berlin. Nuk është asp ak në interes që ma,rrëdhëniet midis Perëndimit politik dhe Lindjes të shpërthejnë deri në një mosmarrëveshje të pakapërcyeshme”, tha Karanoviq.Sidoqo,ftë, mund të dëgjohet se Eichhorst është më shumë në favor të palës shqiptare sesa palës serbe, pretendon gazeta serbe, du ke shtuar se ajo q,ëndroi në Beograd dhjetëra herë, duke u takuar shpesh me presidentin Vuçiq, me të cilin gjithashtu kishte bisedime në mble dhjet jashtë v,endit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *