Lajmi i Hidhur/ Albin Kurtit i vjen letra nga Shtepia e Bardhe qe askush se kishte menduar !! Ja cfare i

admin 0

Edward Price, zëdhënësi i Departam,entit të Shtetit të Shte teve të Bash,kuara të Amerikës, ka thë.në se SHBA’të do të ink,urajojnë qeverinë e re në Ko,sovë që të vazhdojë normalizimin e marrë.dhënieve me BE’në.
Një gjë të ti.llë e ka bërë të ditur gazetar,ja e pavarur Cristina Maza me an,ë të Twitter-it, teksa ka cituar Price të ke.të uruar zgjedhjet e suksesshme parlamen,tare të 14 shkurtit.

“Edward Price tha se SHBA’të e uro,jnë popullin e Kosovës për mba,jtjen me sukses të zgje.dhjeve parlamentare. Kur bëhet fjalë për dia.logun me Serbinë, SHBA’ja mbështet fuq,imisht bisedimet për normalizim në kuadër të BE’së”, thu,het në shkrimin e saj.
Kreu i subje.ktit politik të Lëvizjes Vetë,vendosje, Albin Kurti, parti kjo e cila dul e para me rezultat në zgje,dhjet e 14 shkurtit, i,nsiston për idenë se dialogu duh.et shikuar nga përmbajtja, e jo koha.

I njëjti ka dekl.aruar se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ësh,të ndër prioritetet kryesore në platformën e t.ij qeverisëse.
Në letrën që presid.enti i SHBA’së, Joe Biden, ia dërgoi ushtrueses së detyrës së pre,sidentit, Vjosa Osmanit, në nder të përvj.etorit të pavarësisë së Kosovës, kërkohej normalizimi i marr.ëdhënieve ndërmjet K osovës dhe Serbisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *