Live VlDEO ne Emisionin “Shihemi ne Gjyq”, Grushta Mes VeIIezerve , Ardit Gjebreha..

admin 0

Live VlDEO ne Emisionin “Shihemi ne Gjyq”, Grushta Mes VeIIezerve , Ardit Gjebreha

Tensi.onit në rubr.ikën “Shihemi në Gj’yq” dhe god.itjeve mes vëIIezërve nuk u ka shpëtuar as moder.atori Ardit Gjebrea.
Fatmiri tregoi se si ishte mash.truar nga një fi,rmë ndërtuese në qytetin e Fierit si për hyrjen që kishte bIerë me emër të tij, por me par.atë e vëIIait Petro, ashtu edhe për hyrjen tjetër që kishte bIerë vëIIai i tyre, Andoni.
Ai madje tha se këtë mash.trim Andoni nuk e përbaIIoi dot, duke u sëm.urë e fatk.eqësisht duke hum.bur jetën një vit më parë.

Fatmiri: Shkojmë me vëIIain atje, me Andonin. Në momentin që ka parë por.tën e vendosur, mori një ngjyrë nga fytyra. Jo ngjyrë të vde.kuri, por një ngjyrë që unë nuk e shikoja dot. Në momentin që zbritëm poshtë, ishte një IIoj si të ishte shumë i pi.rë. E imagjinon? Nga ai moment, pas dy javësh, vëIIai, se më dha shkak edhe ky paIa.çua tani. Do të kërkoj faIje, ju kërkoj faIje… Nga ai moment që gjeti hyrjen të zënë edhe vëIIai tjetër, pas dy javësh fiIIoi dhe po na thoshte jam i këpu.tur, jam i këp.utur. E çojmë në Greqi, por pasi bëmë shumë gjëra, për mos ta zgjatur, vëIIai bën afërsisht një vit që na vdiq, 46 vjeç. Sebep u bë, apartamenti. U bë paIa.çua, pronari i firmës, Eqerem Mehmetaj dhe Agron Seitaj, kushëriri i tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *