Lum Kosova që e ka Albin Kurtin Kryeministër, Hajnat kanë filluar të tarashkaten!

admin 0

Lum Kosova që e ka Albin Kurtin Kryeministër, Hajnat kanë filluar të tarashkaten!

Lum Kosova që e ka Albin Kurtin Kryeministër. Hajnat kanë filluar të tarashkaten dhe po shpurdhín shumë f ortë e keq.
Dora e drejtësisë është e ngalalëshme, por kur g odetë, dh embë goxha f ortë.
Kryeministër, jepi pak gas dhe ndaloje krímin e organizuar në Kosovë! Duam masa, hapa dhe aksíone të menjëhershëme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *