Mall’Tre,Tohej nga prindërit, 8-vjeçari Hl DH ET nga kati i 9-të i pa IIa tit…!!

admin 0


Mall’Tre,Tohej nga prindërit, 8-vjeçari Hl DH ET nga kati i 9-të i pa IIa tit…!!

Një djalë është h ed h ur nga kati i 9-të i pallatit.Raportohet se Anton ndërmori veprimin pas vitesh d h. un,ë të usht ruar nga prindërit nd aj tij.
Hedhja nga pallati në Enerhodar, jug të Ukrainës, ishte f at al e për 8-vjeçarin.
Ai u ho dh drejt vd ekj e s pasi u kthye në shtëpi nga shkolla.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe
Fqinjët raportojnë se dëgjuan prindërit e tij duke i b ërti tu r për gri sje n e rrobave dhe e r r ahë n.

Më pas djali hypi në dritare e banesës së tyre dhe u ho dh.Zhanna, e cila jeton një kat poshtë banesës së tyre, tha se dëgjoi g od it jet ndaj djalit dhe më pas tingullin e hapave të shpejtë të fëmijës.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe
“Disa sekonda kaluan, kur dëgjuam se u h od h . Dola në dritare dhe pashë djalin të sh trirë në tokë.
Telefonova po lic inë dhe am bula ncë n,”-shtoi ajo.Anton u shpall i v d ek ur në vendin e ngjarjes.
P oli ci a ka nisur një h eti m p e na l ndaj prindërve për mos për mbushjen e detyrave të tyre prindërore.
Prindërit e tij rrë fyen se e r ra h ën djalin dhe se ai u h o dh nga dritarja menjëherë pas a.b .uzi .m. it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *