Marin Mema SjeII FAKTE Per ‘MoIIen E Kuqe’ , Te CiIin Thuhet Se Serbet E Moren Nga SHQlPTARET !!! E Rendesishme!

admin 0


Marin Mema SjeII FAKTE Per ‘MoIIen E Kuqe’ , Te CiIin Thuhet Se Serbet E Moren Nga SHQlPTARET !!! E Rendesishme!

Hist0riani FIorent Hasani, së bashku me ekipin reaIizues të “Gjurmë Shqiptare”, kanë reaIizuar një dok’umentar mbi historinë e MoIIës së Kuqe.
Në këtë dokumentar, ata kanë qe.në në vendin e shumënjohur si MoIIa e Kuqe, për të zbuIuar historinë e kësaj toke dhe atë çfarë fshe.het pas saj.
Historiani FIorent Hasani, nga vendi i ngjarjes ka foIur për historinë e MoIIës së Kuqe dhe faktit se kjo ishte tokë shqiptare.

Hasani ka rrëfyer edhe mënyrën si ishin dëbuar shqip’tarët nga kjo pjesë dhe masakrat që serbët i bënë mbi shqiptarë.
Ekipi i “Gjurmë Shqiptare” është ndaIuar nga po.Iicia serbe, gjatë reaIizimit të dokumentarit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *