Mergimtari nga Kosova vendos flamurin shqiptar ne mes te detit! I pengon mos prezenca e flamurit ne..

admin 0

Mergimtari nga Kosova vendos flamurin shqiptar ne mes te detit! I pengon mos prezenca e flamurit ne..

Një mër.gimtari nga Vushtrria që po kryen pushimet në Ksamil të Sarandës, i ka penguar mungesa e pre.zencës së flamurit kombëtar në vendin ku ai po qëndron për momentin.
Për të vënë në dukje se kjo pje.së para së gjithash frymon shqip dhe është shqiptari, mërgimtari vushtrrias me vet-iniciativë ka ven.dosur flamurin kombëtar në mes detit së bashku me disa bashkë-pu.shues të tij.
Emri i këtij mër.gimtari është Avdullah Ibishi, dhe siç thotë ai ishte tepër i brengosur me mos-prezencën e fla.murit kombëtar shqiptar, gjë e cila bëri që ai indi.vidualisht të ngrisë atë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *