Merkel ‘con pesh’ Gjithe Ballkanin me dekla.raten e fun.dit per Shqiperine dhe Greqine…

admin 0

Merkel ‘con pesh’ Gjithe Ballkanin me dekla.raten e fun.dit per Shqiperine dhe Greqine…

Merkel ‘con pesh’ Gjithe Ballkanin me dekla.raten e fun.dit per Shqiperine dhe Greqine
ancelarja Merkel e kri’t.koi ashper qeve.rinë Greke per preten dime territo riale në shtetin fqinj duke theksuar se Shqipëria është nje shtet i pavarur dhe pjesë enato por së shpejti do ti bash kohet edhe familjes së madhe Bashkimit Europian.
Askush nuk guxon të cenoje kufijt e Shqipërisë, Shqipëria është shteti më paqeesor në rajon, dhe si i tillë do të mbetet. Gjithashtu kancelarja Merkel kerkoi nga qeveria Greke që të qetë sojnë zërat për pretendime terri toriale me Shqipërinë, por nuk e la menjëanë edhe kon’flikti Turko-Grek.
Kanc.elarja Merkel kërkoi nga të dyja palët që të gjejnë një rrugë për diaalog sepse kjo situatë e ten’s.ionuar nuk do ti ben mire askujt, ditorja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *