Merkel “Dridh” Ballkanin Me Mesazhin E Papritur Qe I Dergoi Albin Kurtit!! Nuk E Priste Askush Kete…

admin 0

Merkel “Dridh” Ballkanin Me Mesazhin E Papritur Qe I Dergoi Albin Kurtit!! Nuk E Priste Askush Kete…

Krye ministri i Repub.likes se Kosoves, Albin Kurti, ka pranuar telegram urimi nga Kance.larja Federale e Republikes Fede.rale te Gjermanise, Angela Merkel, me rastin e rizgjedhjes së tij krye.minister i Republikes se Kosoves.Kance larja Merkel ka thene se ne per.ballje me detyrat sfiduese, Qeveria e Kosoves mund të llo.garit ne mbesh.tetjen dhe partneritetin e Gjermanise.Në tele gramin e urimit, Kancelarja Merkel ka veçuar vemen.djen ndaj pan demise dhe synimet e qeve.rise se re për reformat ne sun.dimin e ligjit dhe lu.ftimin e korrupsionit dhe kri.mit të organizuar.
Ka per mendur si çeshtje edhe dialogun me Serbine te nder.mjetësuar nga BE, thuhet ne njoftimin e zy.res per media te qeverise.Kancelarja Merkel i ka uruar Kryemini.strit te Republikes se Kosovës, Albin Kurti shume suk.sese ne fushat qe per.bejne çelesin e konkretizimit te perspek.tives evropiane te Kosoves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *