Mësuesi rręh nxënësin në klasë se REFUZ0l të vendoste màskën

admin 0

Mësuesi rręh nxënësin në klasë se REFUZ0l të vendoste màskën

Videoja është filmuar nga një tjetër nxënës në klasë. Ngjarja është regjistruar në institutin artistik të Teg giano, një provincë në Sale rno, It ali. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HAPSIREN RE KALMUESE ME POSHTE.
“Gab on ti e ga boj dhe unë” dëgjohet të thotë profesori teksa q ëllo n me sh pu llë nxënësin 15 vjeçar të ulur në bankë. Mësohet se nxënësi kishte pr otes tu ar se nuk donte të vendoste maskën dhe kishte filluar të de ba ton te me profesorin. Nxënësi ka mbrojtur idenë se maska nuk është e domosdoshme nëse ruhet distanca me shokët. Kjo mesaduket ka nx eh ur profesorin i cili ka ush tr uar d hu në ndaj nxënësit. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HAPSIREN RE KALMUESE ME POSHTE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *