”Mílloshevíqi hu.mbi Iuf.tën nga trímat e NA.TO-s dhe U.Ç.K-së, Vuçiqi do ta hu.mb Iuf.tën nga intelegjenca poli.tike e Albin Kurtit”…

admin 0

”Mílloshevíqi hu.mbi Iuf.tën nga trímat e NA.TO-s dhe U.Ç.K-së, Vuçiqi do ta hu.mb Iuf.tën nga intelegjenca poli.tike e Albin Kurtit”…

Vetëm në këtë mënyrë mbrohet dinjiteti i mëvetësisë së Republikës së Kosovës dhe i shqiptarëve në përgjithësi, me krimi.nelët serb kështu duhet vepruar, borxhet serbe ndaj shqiptarëve janë të mëdha që nga 1878 e deri më sot, aq sa duhet paguar shtrenjtë.
Nëse Vuçiqi me të gjitha vrasjet e dëbimet ndaj shqiptarëve krekoset e do një pjesë të Kosovës, pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti mos t’ia kujtojë Vuçiqit të bërat serbe ndaj Kosovës e shqiptarëve që nga Molla e Kuqe e Nishit.
Është dashur të kalojnë 200 vjet për të lindur Albin Kurti e në Bruksel t’ia plas në fytyrë Vuçiqit krimet serbe ndaj nesh. Kryemi.nistri i Kosovës, Albin Kurti, do mbetet shembull i mbrojtjes së shqiptarëve nga híenat serbe.
Albin Kurti para se të dialogojë akuzon Serbinë për të polit.izuar dialogun para BE-së në favor të Kosovës. Pa kthyerjen e borxheve s’ka dialog me Serbinë.
Mílloshevíqi hum.bi l u.ftën nga trím.at e NA.TO-s dhe U.Ç.K-së, Vuçiqi do ta hu.mb l u.ftën nga intelegjenca pol.itike e Albin Kurtit”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *