Ministri Arben Vitia SjeII ‘LAJMIN E MIRE’ , Premton Pako Me Ndihma Financiare Dhe …

admin 0


Ministri Arben Vitia SjeII ‘LAJMIN E MIRE’ , Premton Pako Me Ndihma Financiare Dhe …

Mi.nistri i Shëndetsisë, Arben Viitia pas vendimit për mbyIIje 12 ditore ka thënë se Mi.nistria e Financave është duke përgatitur një pako financiare për të i’u daIë në ndihmë kat.egorive të nevojshme pas masave të reja.
Vitia ka thënë se ndihmë do të ketë për të gjitha kategoritë në të ciIat do të preken nga këto masa.
“Min.istria e financave është duke punuar në një pako fin.anciare për të ju ndi.hmuar të gjitha kate.gorive që është e nevojshme”, ka thënë Vitia.
Kujtojmë se në masat e sotme qe.veria ka vendosur për një mbyIIje totaIe nga 6 deri në 17 priII!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *