MINUTA FUNDIT: Cka I Ndodhi Hashim Thaçit Ne Qelitë E Hagës??!

admin 0

MINUTA FUNDIT: Cka I Ndodhi Hashim Thaçit Ne Qelitë E Hagës??!

Nëse ka sot një njëri më të dëshpëruar në Kosovë, ai është pikëri,sht deri pak muaj më parë, njeriu më i fuq,ishëm i saj.
Bëhet fjalë për Hashim Thaçin, i cili sot në qelitë e burgut të Hagës, përveçse i izoluar nga b,ota që e rre,thon e që s’munde,t të komunikojë me askënd, e kanë brakt,isur të gjithë,shkruan bota.
E ka braktisur partia e tij, ku ka plasur një ga,rë e brendshme për poste presidenti e qeverie, pasi i,shte Hashimi që e futi krimbin e pushtetit në një parti që e ka humbur total,isht li,dhjen me terrenin dhe njerëzit e saj në bazë që janë të hutuar e nuk arri,jnë të kuptojnë çfarë po ndodh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *