Nëna brаktiѕ foѕhnjën në mes tē рarkut, vogëluѕhi ‘shрëtohet’ nga një qen

admin 0

Nëna brаktiѕ foѕhnjën në mes tē рarkut, vogëluѕhi ‘shрëtohet’ nga një qen

Ngj arja ka ndodhur më 22 prill, ndërsa ende nuk dihet se kush është nëna e foshnjës. Sipas medias së njohur bri tan ike, besohet se fo shnja ka lindur po në atë ditë dhe është bra kti sur disa orë më vonë.
“Foshnja është e shë ndet shme, por fat keqë sisht nuk kemi gjetur ende nënën e tij. Jemi të shqetësuar. Duam që fëmija të mos ketë asnjë shq etësim, si fiz iki sht, por edhe mendërisht”, lajmëroi policia.
In teresante është dhe mënyra se si u gjet foshnja. Terry Walsh, 64-vjeç, ishte duke kaluar shëtitje me qenin e tij në park, kur ky i fundit, u af rua tek një bat anije që gjeti në mes së ha pësirës me bar.
Pasi u afrua, i moshuari Walsh, tha se gjeti fosh njën dhe menjëherë lajmëroi policinë. Walsh thotë se qenin e dërgoi zoti në atë vend, për të shp ët uar fëmijën e gjorë.
“Isha duke kontrolluar për qenin, kur e pashë iu afrova menjëherë. Veshët më dë gju an të qa ra fëmije, u afrova përsëri, ku pikasa më pas fo shnjën”, u shpreh 64-vjeçari. /lajmee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *