Nëna v odhi u shqime për fëmijët/ P olici nuk e arr eston, i paguan vetë të gjitha

admin 0

Nëna v odhi u shqime për fëmijët/ P olici nuk e arr eston, i paguan vetë të gjitha

Një po lic amerikan u thirr me urg jencë për të arre stuar një familje të dyshuar se kishte vje dhur ushqime në një dyqan në Somerset, Massachusetts.Por në fund, ef ektivi jo vetëm nuk i pra ngosi, përku ndrazi, i pagoi vetë të gjitha. Hi storia e poli cit Matt Lima tashmë ka p ushtuar titujt kr yesore të disa gazetave a merikane. Edhe pse ngj arja ndodhi muajin e kaluar, ajo është mësuar tani. Dy gra u r aportuan se nuk kishin kaluar në kasë të gjitha u shqimet e m arra.
Ato u treguan mjaft të si nqerta në përgjigjen e tyre përpara ef ekt ivit: donin që të kishin si të gjithë një darkë normale K rishtlindjesh me të cilën të g ëzonin fëmijët e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *