Nga Serbia Vjen Goditje E Madhe Per Vjosa Osmanin ! Te Nervozuar Nga Kjo Deklarate E Vjoses…

admin 0

Nga Serbia Vjen Goditje E Madhe Per Vjosa Osmanin ! Te Nervozuar Nga Kjo Deklarate E Vjoses…

Ai ka komen tuar deklaratat e Prishtines zyrtare ne thelb nuk duan dia.log dhe se do te ri shqyrtojne marre veshjen e Brukselit per ri vendosur dialogun me Beogradin.
Porosia e per faqesuesve te Prishtines se do te rishikohen marre veshjet e Brukselit, per te riperte rire dialogun me Beogradin, qe zhvillohet me nder mjetesimin e BEse, eshte guxim i papare poli.tik dhe kerkon reagim te ashper e urgjent te te gjithe atyre qe duan paqe edhe stabi.litet ne Ballkanin perendimor, ka thene shefi i diplo.macise serbe.
Sipas shefit te diplomacise serbe, kjo eshte skan.daloze dhe tre.gojne se ata ne fakt nuk duan dialog.
Po vertetohen porosite para zgjedhore te Kurtit se dialogu do te jete poshte ne listen e prio.riteteve te tij, gje qe sot u konfirmua, ne te vertete kjo do te thote se atyre nuk i inte.reson dialogu apo kompromisi shtoi ai..

Ndryshe, presi.dentja e Kosoves Vjosa Osmani, pas takimit me shefin e diplo.macise gjermane Maas ka thene se procesi i dialogut ka nevoje per ri shikim dhe nuk eshte fjala vetem per vazh.dimin e dialogut.
Ajo ka shtuar se Kosova do zhvi.lloj dialog te bazuar ne parime te qarta dhe nuk do te pranoje aven.tura te rrezi.kshme te ndryshimit te kufijve, logjikes qe i takon sheku.llit te kaluar, apo ndryshimit te rregullimit kushte.tues te Kosoves, qe do te rrezikonte funksiona.litetin e brendshem, sepse si tha jo funksionali.teti i saj nuk i duhet as Kosoves as partnereve te saj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *