Nis pelegrinaxhi për në Kishën e Laçit/ Këto janë kufizimet që janë vendosur, lutemi për shëndet dhe të mira!

admin 0

Nis pelegrinaxhi për në Kishën e Laçit/ Këto janë kufizimet që janë vendosur, lutemi për shëndet dhe të mira!

P o licia e Lezhës ka bërë të ditur të shtunën, masat e reja që ka marrë për mbarëvajtjen e pelegrinazhit në Kishën e Shna Ndout në Laç më datë 12-13 qershor 2021.
Drejtoria Vendore e P ol icisë Lezhë i ka marrë për si gurimin e rendit dhe sigu risë publike, para, gjatë dhe pas pelegrinazhit. Masat e marra janë si më poshtë:
Nga ora 08:00 datë 12.06.2021– ora 24:00 datë 13.06.2021, do të k ufizohen disa segmente rrugore mbi lëvizjen dhe parkimin e mjeteve të cilët janë:
“Nga Kryqëzimi i Gj ykatës – Kisha e Shna Ndout ”
“Nga Kryqëzimi i Poliklinikës – Kisha e Shna Ndout”
“Nga Kryqëzimi i Gjimnazit – Kisha e Shna Ndout”
“Nga Pallati 113 – Kisha e Shna Ndout”
Në këto segmente rrugore do të qarkullojnë vetëm mjete të transportit publik ( autobus/ taxi) të liçensuara dhe të përcaktuara nga Bashkia Laç, mjetet e Kishës, mjetet e personaliteteve të larta shtetërore ,mjetet e emergjencave civile , zjarrëfiksja, ambulanca dhe p o licia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *