Njerëzit Që Jetojnë Në Fshatra Janë 8 Herë Më Të Lumtur Se Ata Që Jetojnë Në Qytet

admin 0

Njerëzit Që Jetojnë Në Fshatra Janë 8 Herë Më Të Lumtur Se Ata Që Jetojnë Në Qytet

Studimi është bazuar në 400 mijë njerëz në Kanada, duke përdorur si vlerësim shkallën e lumturisë.
Qytetet më të mëdha kanë paga më të larta, nivele më të larta të arsimit dhe norma më të ulëta të papunësisë.
Megjithatë, kjo nuk nënkupton asgjë në kuptimin e gëzimit: njerëzit që jetojnë në fshat ishin mesatarisht tetë herë më të lumtur sesa njerëzit në zonat urbane, zbuloi studimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *