Njihuni Me Deputetin E Kosoves , Qe Ka Te Kryer Vetem Shkollen Fillore !

admin 0


Njihuni Me Deputetin E Kosoves , Qe Ka Te Kryer Vetem Shkollen Fillore !

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka gjithësej 120 deputetë, të zgje.dhur me vota të fshehta në zgjedhjet e 14 shkurtit.
Shumica prej tyre kanë profil të pasur dhe me arsimim të lartë të ku.alifikuar, por nuk mungojnë as deputetët që si përgatitje të tyre, të fundit kanë arsimimin fillor.
Kështu, një ulëse në Kuvendin e Kosovës si deputet ka si.guruar edhe Fadil Gashi, nga Romani Iniciativa, shkruan IndeksOnline..

Në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës, figuron profili i se.cilit kandidatë, në mesin e tyre edhe ai i Gashit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *