Njollat E Kuqe Në Sy; Pse Shkaktohen Dhe A Janë Të Rreziikshme

admin 0


Njollat E Kuqe Në Sy; Pse Shkaktohen Dhe A Janë Të Rreziikshme

Ato janë rrjedhje të gjakut që shfaqen në pjesën e bardhë të syrit si pasojë e çarjees së kapiilarëve.
Njolaat e kuqe në sy njihen ndryshe edhe si rrjeedhje okuulare ose hemoorragji subkonjuktiivale.
Edhe pse mund të bëjnë shumë përshtypje, në përgjithësi këto njolla nuk paraqesin ndonjë problem serioz për shëndetin. Zakonisht, njollat e kuqe në sy shkaktohen nga një godiitjee ose dëmttimm.

Ato janë rrjedhje të gj akut që shfaqen në pjesën e bardhë të syrit si pasojë e çarjees së kapiilarëve. Në pjesën më të madhe të rasteve, këto probleeme larohen vetë brenda një jave. Përgjithësisht, ato nuk shoqërohen nga simptoma të tjera.
Megjithatë, rekomandohet një vizitë okuliistikee në rastin e rrjedhjes së jashtme të gj akut, gjurmëve të gj akut në iiris, dhimbbjee të shpeshta, shikim i turbullt, ndjeshmëri ndaj dritës dhe ënjtje e syrit.
Konjuktiva
Konjuktiva është një membranë shumë e hollë, elastike dhe transparente e cila vesh pjesën e bardhë të syrit, e quajtur skleera. Luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e syve pasi përbën një pengesë mbrojtëse ndaj infekksioneeve të mundshme.

Në konjuktivë janë të pranishme një numër i madh enësh gj aku të cilat mund të çaheen dhe të shkaktojnë rrjeedhje të vogla të gj akut në sy.
Pse shfaqen këto njolla në sy?
-Në pjesën më të madhe të rasteve, vijnë si pasojë e një ose më shumë shkaqeve të mëposhttme.
-Rritje e papritur e presionit të gj akut
-Trauumaa në sy të shkaktuara nga një godittjee apo thjesht fërkim i syrit

-Disa medikamente mund të ndryshojnë koaguliimin e gj akut dhe të shkaktojnë shfaqjen e njollave të kuqe në sy.
-Disa sëmunddjee si hiperttensionni ose diabeti melit shoqërohen me skuqje dhe hemoorragjii në zonën e sklerës.
Me kalimin e ditëve, ngjyra rregullohet vetë. Është gjithashtu normale që syri të marri një ton të verdhë gjatë procesit të shërimit. Nuk është e këshillueshme t’i fërkoni sytë, pasi mund të rrisni sasinë e gj akut që rrjedh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *