NUK JU BESOHET/ Perforcimi me i ri i trupave të FSK-së sapo erdhi nga Turqia dhe po dridh serbët

admin 0

NUK JU BESOHET/ Perforcimi me i ri i trupave të FSK-së sapo erdhi nga Turqia dhe po dridh serbët

Kosova siguron nga Turqia autom,jetet Vuran.Kosova ka nēnshkruar kont,ratēn me Turqinē pēr blerjen e 14 automj,eteve ush tar,ak e tē bI,indu ara me pajisje tē ar mat,imit, kanē konfirmuar pēr Radion Evropa e Lirē burime zyr,tare brenda Forcēs sē Sigurisē sē Kosovēs (FSK).Agjencia shtetērore e lajmeve Anadolu, gjithashtu ka njoftuar se eksp,orti i parē i makinave turke tē bI,indua ra tē tipit Vuran, tē prodhuara nē bashkē,punim me firmat e mbrojtjes nē Turqi, do tē arrijnē nē Kosovē. Vuran nē FSK, nē fillim tē vitit tē ardhshēm.Sipas burimeve bren,da Fo rcēs sē Sig urisē sē Kosovēs, tē cilat kanē folur pēr Radion Evro pa e Lirē, FSK-ja ka kontrak,tuar blerjen e katēr auto,mjeteve tē tipit Vuran me tērheqje 4×4, ndēr,kaq qē dhjetē tē tjerat janē tē sē njē,jtēs kompani, por tē tipit KIRPI, tē paji,sura me ar ma,time.Tē gjitha kēto automjete tē bI,indu ara janē pajisje shumēfu,nksionale. Njē pjesē e tyre pritet tē arrijnē nē Kosovē nē fillim tē vitit tē ardh,shēm”, i ka thēnē Radios Evro pa e Lirē burimi nga FSK-ja.Sipas infor macioneve qē ka siguruar agjencia shtetērore e lajmeve, Anadolu, Kosova do tē jetē shteti i parē i huaj qē do tē pēr,dorē kēto auto mjete tē bI,indu ara me tēr,heqje tē tipit 4×4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *