Nuk Kanë Rë Ndësi Lulet Pas Vde.Kjes, Jepni Ato Të Dashurve Tuaj Deri Sa Janë Gja.Llë

admin 0


Nuk Kanë Rë Ndësi Lulet Pas Vde.Kjes, Jepni Ato Të Dashurve Tuaj Deri Sa Janë Gja.Llë

Nuk kanë aq dobi lulet që mbajmë nëpër va rre. E di që tingëllon e ash për dhe e pashpresë, por kjo është e vërteta. Po sikur ta sh kulja ze.mrën nga gjo.ksi, nuk do t’i kthej të dashurit në jetë.
Nëse unë shtrihem pranë tyre, ata nuk do të ngr ihen nga toka. Asgjë nuk do t’i kthejë ata në jetë.
Por këtu janë kujtimet tona.

Ata na ngrohin në ditët kur fto htësia na hyn në shp irt. Kur bëjmë dolli me pijen e tyre të preferuar, e duke i përmendur me zë të lartë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *