-Nuk u pajtua me vendimin e poIicise , shoferi i’a zë kokën me derë policit SHQlPTAR!!

admin 0

-Nuk u pajtua me vendimin e poIicise , shoferi i’a zë kokën me derë policit SHQlPTAR!!

-Sikur gjithmone qe ka probIeme mes banoreve dhe poIicise , e sidomos ne Shqiperi , edhe kete here “NUK CUDITEMI” me kete rast qe ndodhi ne Shqiperi, e me saktesisht thuhet se ngjarja raportohet të ketë ndoodhur në ‘ Qafë Thanë ’.
-Shooferi i kamionit siç shihet në vi deo nuk ishte paajtuar me vendimin e poIicisë, ndërsa kishte zgjeedhur një mënyrë të dhu nshme për ta ref uzuar atë, duke ia shtyypur kokën me derë shooferit.
-Sipas vi deos së pubIikuar në ‘ FM lmages AIbania ’, megjith’atë shoferi mbërrin të ngji’tet në kamion dhe të ketë kontakte f izike me sho’ferin.
-Derisa vazhdon ref’uzimi i shooferit, kamionit i afrohet edhe një zyr’tar poIicor, derisa rrj’edha e ngjaarjes më tutje nuk dihet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *