P0litikat e B.E-së Punuan Kun.dër Interesave Të Kosovës – Ne Garantojmë Sigurinë E Kosovës…

admin 0

P0litikat e B.E-së Punuan Kun.dër Interesave Të Kosovës – Ne Garantojmë Sigurinë E Kosovës…

Për më shumë se një dekadë, Shtetet e Bashkuara kanë transformuar politikën e saj të zhvillimit në Bashkimin Eur.opian. Ndërsa Ame.rika garantoi sigurinë e Kosovës, Europa po përp.iqej të ishte e drejtë dhe të ndërtonte një vend të së drejtës.
Tani, përkun.dër financimit të të dyve, politika e B.E-së po punon në mënyrë aktive kun.dër interesave ame.rikane (dhe kosovare). Biden duhet të angazhohet përsëri për të k0rrigjuar një politikë ma.shtruese të së kaluarës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *