PABESUESHME !! Presidentja Osmani Me Një Bisedë Telefonike Sig.uron Mbështetjen E Madhe Për Shqiptarët!!

admin 0

PABESUESHME !! Presidentja Osmani Me Një Bisedë Telefonike Sig.uron Mbështetjen E Madhe Për Shqiptarët!!

Në njoftimin e bërë për media thuhet se “Osmani e ka uruar presidentin Herzog për pranimin e detyrës dhe shprehu gatishmërinë e Republikës së Kosovës për ta thelluar bashkëpunimin me Izraelin në fushën e polit.ikës, tregtisë, arsimit, energjetikës dhe mbrojtjes”.
Nga ana tjetër, presid.enti Herzog shprehu falënderimin për krijimin e marrëdhënieve diplom.atike ndërmjet dy shteteve dhe ofroi m.bështetjen e tij për thellimin e raporteve bilaterale.
“Më tej, në këtë bisedë telefonike, Presid.entja Osmani potencoi se raporti i Kosovës me Izraelin është i hershëm dhe daton nga periudha e Luf.tës së Dytë Botërore kur shqiptarët në Kosovë mbrojtën hebrenjtë, ndërsa pres.identi Herzog nënvizoi mbështetjen e shtetit të Izra.elit për refugjatët shqiptarë nga luf.ta në Kosovë”, vijon njoftimi i bërë nga Presidenca.
Presidentja Osmani dhe presidenti Herzog u pajtuan për komunikim të mëtejmë dhe në realizimin e vizitave përkatëse në Kosovë dhe Izrael.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *