Pal Lekaj Ben “HUQJE” Te Madhe Ngatrron Liberalizimin E Vizave Me Te Tregut !!! – Mjer Populli…

admin 0

Pal Lekaj Ben “HUQJE” Te Madhe Ngatrron Liberalizimin E Vizave Me Te Tregut !!! – Mjer Populli…

Deputeti të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj i janë nga tër ruar fjalët sot në seancën e Kuvendit të Kosovës.Kur ishte duke iu kundë rpë rgjigj ur ministrit të Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, Lekaj gaboi dhe duke thënë se ka punuar për lib erali zimin e tre gut, tha se ka punuar për liberalizimin e vizave.
“Ma s’pari duhet me ditë se kur ka filluar, me cilin l.ig,j funksionin dhe se çfarë është kryer në mandatin tim si ministër për liber ali zimin e vizave. Liberalizimin e t regut e pata fjalën, se i kam mendtë tek lib era lizimi i vizave tuaja”, ka thënë Lekaj.Në Kuvendin e Kosovës, Lekaj dhe Murati janë duke deb atu ar për çështjen e krijimit të mon o polev e në kohën sa ai ishte ministër i Infrastrukturës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *