Pas perp.las.jes me makine, nena nd.erron jet.e menjehere ndersa 6 femijet e saj jane ne gjendje te re.nde

admin 0

Pas perp.las.jes me makine, nena nd.erron jet.e menjehere ndersa 6 femijet e saj jane ne gjendje te re.nde

Një ak,si d,e ,nt i r ,nd,ë ka ndodhur. Rapo,rto,het se nëna e 6 fëmijëve ka hu,m,bur jetën, pasi makina u për, p,la s pas një peme.
Akoma më e tris, ,htë në,s këtës histori është se edhe 6 fëmijët e saj janë në gjendje të rën, ,dë për jetën. Ky ak, sid ,e nt ka ndodhur në rajonin e Sak,sonisës së Ul,ët në Gjermani.
Rrethanat në të cilat ka ndodhur a,k s,i de, nti deri më tani janë të ,pa q,arta. Ndi,hma e parë fëmijëve u dha ng disa kalimtarë, më pas u dërguan në një sp,it, al ku janë duke lu, ft,u ,ar për jetën e tyre. Fësmijët janë të gjithë të m, it,u r dhe nëna ishte e re në moshë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *