Pas s.kandalit me a.buzimet me tenderat, Edi Rama del në konferencë urgjente dhe jep njoftimin e papritur…

admin 0

Pas s.kandalit me a.buzimet me tenderat, Edi Rama del në konferencë urgjente dhe jep njoftimin e papritur…

Kryemi.istri Edi Rama prezantoi këtë të martë paketën e re të prokurimit pub.lik, që synon sipas të parit të qeverisë, të kapërcejë sa më parë dhe sa më shpejt hendekun mes polit.ikës dhe të ardhmes.
Pjeë nga fjala e Kryemi.nistrit Rama:
Dua që të bëj me shumë pak fjalë një bilanc të cilin do t’ju inkurajoja që ta shikoni edhe sipas fushave, sepse ka të dhëna të rëndësishme që duhen pasur parasysh në vijim:
Gjatë viti 2020 dhe periudhës së parë të 2021 rezulton se janë asistuar 936 procedura të publikuara në SPE, ndër to 70 për qind rezultuan problematike në hartimin e kritereve dhe për ketë arsye institucioneve përkatëse iu janë dërguar rekomandime. 20 për qind e institucioneve nuk kanë reaguar dhe ose nuk kanë reflektuar nga rekomandimet e agjencisë se prokurimit pub.lik.
Ato rekomandime nuk janë të shkruara në gur, por është e padiskutueshme që mos reagimi ndaj tyre me shkrim për të vënë në diskutim një argument, një pikë është cenim flagrant i etikës shtetërore. Dhe të gjithë e dimë, që në prob.lematikat e prokurimeve armiku kryesor janë kriteret e qepura me dorë për kualifikim, të cilat ndihmojnë në uljen e SME dhe në ngushtimin e konkurrimit.
Po ashtu, nga h.etimet e kryera gjatë vitit 2020 dhe 6-mujorin e parë të 2021 janë hetuar 57 procedura prokurimi. Pro.bleme janë konstatuar në përllogaritjen e fondit limit dhe kritere kualifikimi që nuk kanë lidhje me objektin e kontratës, kualifikim dhe shpallje fitues të operatorëve që nuk plotësojnë kriteret, ndaj janë marrë masa me gjobë dhe masë disiplinore për disa punonjës..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *