PDK-Ja, LDK-Ja Dhe AAK Japin Deklaratën ”BOM-BE” Mbi Vjosa Osmanin Për Presidente…Askush Nuk E Priste Një Përgjigje Të Tillë !!

admin 0


PDK-Ja, LDK-Ja Dhe AAK Japin Deklaratën ”BOM-BE” Mbi Vjosa Osmanin Për Presidente…Askush Nuk E Priste Një Përgjigje Të Tillë !!

PDK-ja, LDK-ja dhe AAK japin deklaraten bom’be mbi Vjosa Osmanin per Presidente…Askush nuk e priste nje pergjigje te tille !!
Albin Kurti me lëv,izjen e tij, që në zgjedhjet e përgjithshme paralamen,tare i mori mbi 47% të votave (pa përfshirë votat me pos.të dhe me kusht) së bashku me Listë,n e ushtrueses së detyrës së presid.entes, Vjosa Osmani, synon t’ia sigurojë kësaj të fun.dit një mandat të plotë pesëvj.eçar në krye të Presidences.

Së paku, këtë qëllim, kryetari i LVV-së e ka dek,laruar gjatë fus,hatës elektorale, por edhe në natën e fitores, të die.lën e 14 shkurtit. Express ka pyetur part..itë e tjera se a qëndrojnë në sallë për t’ia bërë kuor.umin Osmanit.
Për ta bërë Vj.osa Osmanin presidente, Kurtit dhe LVV-së i nevojiten edhe votat e partive tjera që me shu,më mundësi do të jenë në opozitë. Është përfolur mundësia që, së paku, disa depu,tetë të LDK-së, të qëndrojnë në sallë në ditë kur ish-ko,legia e tyre do të dilte në votim për t’u zgjed.hur presidente.

LDK-ja, e cila pas dorëhe,qjes së Isa Mustafës nga pozita e kryetarit ia ka hapur Osma.nit derën për t’u kthyer, nuk ka tre,guar nëse do t’ia mundësojnë asaj të zgjidhet presidente. Zyrtar.ë të lartë të LDK-së nuk kanë dashur të deklaroh.en për këtë çështje, e të tjerë nuk kanë pa..sur qasje në telefon.
Zëdhë,nësi i PDK-së, Avni Bytyçi, ka thënë se “është pak herët” të flitet për çë.shtjen e presidentit.
Po një,soj mendon edhe Pal Lekaj ng,a AAK-ja.
“Është shu.më herët të flasim për gjëra të tilla, ne ende nuk e kemi të konfirmuar grupin tonë parlamentar e lëre më të fl.asim për ndonjë bashkëpunim me partitë tjera. Pas certifikimit të zgjedhjeve AAK-ja do t’i kon,sultojë or,.ganet e veta dhe me kohë do ta njoftojë publ.ikun për çdo veprim tonin”, tha ai.

Fiks një m,uaj para zgjedhjeve, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani u morën vesh që të garojnë me një listë të përbashkët. Kësisoj, Lista Vjosa, me 15 ka.ndidatë, përfshirë ushtruesen e detyr.ës së presidentes, u përfshin në listën e 110 kandidatëve të LVV-së për deputetë.
Në atë konfere,ncë, ku u nënshkrua edhe marrëvesh.ja mes tyre, Osmani tregoi hapur pikën më të rëndësishme të dakordimit, syn,imin për t’u bërë presidente me man,dat të plotë.
“Do të garojmë me Z. Kurti s.i kryeministër. Do të jem unë pe,rsoni që do ta kërkoj, këtë rilegjitimim, sepse presidenti i vend,it përfaqëson unitetin e popullit. Një presidente që ka legjitimitet më së mi.ri e përfaqëson këtë. Do të garojmë pikërisht si thoni ju”, kishte thënë Osmani në këtë ko,nferencë.

Vjosa Osmani në zgje,dhjet e vitit 2019 ishte kandidate e LDK-së për kry,i postin e kryetares së Kuvendit të Kosovës.
Më pas Qeveria Ku,rti u rrëzua me një mocion mosbes.imi të inicuar nga LDK-ja.
Pak pas kësaj, Os,mani i ndau rrugë ndau rrugët me partinë e saj të vjetër, kur LDK-ja në korrik të vitit të kaluar e shkarkoi atë nga pozita e nënkryet,ares me arsyetimin se kishte dalë ku.ndër qëndrimeve të pa.rtisë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *