Pl ot para 21 vitesh : Ka qene dhe do te mb etet 1 nga gazetaret me te njohur ne vend, e gjeni dot se per

admin 0

Pl ot para 21 vitesh : Ka qene dhe do te mb etet 1 nga gazetaret me te njohur ne vend, e gjeni dot se per

Moderatori Adi Krasta e ka n isur h erët k arrierën e tij televizive. Programi “12 ne Ho llivud” me re gjisore Vera Grabockën kishte si pr ezantues të mi rënjohurin, Krasta a.
Por shikoni sa i ri ka qenë Krasta para 21 vitesh, nd ërkohë që h umori dhe ba tutat e tij nuk mu ngonin dhe janë p ëlqyer gjithnjë nga p ubliku pasi ka vite qe Krasta eshte pj ese e ekranit Shqiptar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *