Po bëhet na mi në rrjet, askush nuk e di se si quhet ky frut…

admin 0

Po bëhet na mi në rrjet, askush nuk e di se si quhet ky frut…

Dy foto të publikuara nga faqja “Gramshi tek ju” me mb ishkrimin “Kush më thotë çfarë fr uti është”, ka ha sur në një va rg re agimesh në rrjetin social Fa cebook.
Bëhet fjalë për një frut e cila është fotografuar në fsh atin Plepas të Njësisë Administrative Tunjë.
Autori ka dashur të sa ktësojë llojin e frutit dhe në profilin e tij kanë vë rshuar qi ndra komente.Qytetarët kanë mendime të ndr yshme.Disa shprehen se ajo është një kumbull e eg ër, të tjerë shkr uajnë se ajo është një ku lumri.
Por ka edhe nga ata që sje llin emra se si quhet kjo pemë në vende të ndryshme të botës.Jepni mendimin tuaj ne komente.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *