Po Tronditet I Gjithe Vendi Me Kete Qe U Zbulua Per Hashim Thacin – Shkoi Ne Samitin E Berlinit Per Te Shitur Tokat E Vendit Te Tij…

admin 0

Po Tronditet I Gjithe Vendi Me Kete Qe U Zbulua Per Hashim Thacin – Shkoi Ne Samitin E Berlinit Per Te Shitur Tokat E Vendit Te Tij…

Ish-kryeministri Sali Berisha…Pjesë nga bis,eda në studio-Sali Berisha: Arga,ti i Beogradit mer,iton vetëm atë që i kam th,ënë, është argat i Vuçiçit, mjeran i da,mkosur në mbarë Kosovën dhe tani në mb,arë Evropën. Shkoi në sami,tin e Berlinit për të shi,tur tokat e ven,dit të tij.Sonila Meço: Thaçi ka thë,në SHIKU i Gazidetes përndiqte aktivi,stet e lëvizjes për çlirimin e Kosovës?Sali Berisha: SHIKU i Gazi,dedes ka bërë punë të jashtë,zakonshme për të ndi,hmuar ata që vër,tet Iufj,tonin në Kosovë. Po jo ata të cilët rap,ortonin se janë në Kosovë por loznin let,ra në vilën e Enver Hoxhës.
Denion Ndrenika: A li,dhet kjo vetëm me ata që vinin në zy,rën e Iljaz Ramajlit?Sali Berisha: Jo nuk e tha,shë atë. Ata që vinin në zyrën e Iljaz Ramajlit kanë qenë Adem Jashari. Në 1993 Adem Jashari ka qenë në Shqipëri.Denion Ndrenika: I bie që Thaçi të tho,të që të kenë qenë këta që përnd,iqeshin?!Sali Berisha: Ar matoj,se shin dhe stër,vite shin në Shqipëri. Thacin e kanë a rej,st uar sepse është gje,tur pa je të shoku i dho,mës së tij”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *