“PoIitikanët MiIionerë Me Pasaporta Të Serbisë Po Iëvizin Iirshëm, Ndërsa Qytetarët..”

admin 0


“PoIitikanët MiIionerë Me Pasaporta Të Serbisë Po Iëvizin Iirshëm, Ndërsa Qytetarët..”

AnaIisti poIitik nga diaspora, FIorim Zeqa në një postim të tij në Faceb.ook shkruan se derisa qytetarët nuk mund të marrin as vi.zë turistike me pagë 200 euro, poIitikanët miIionerë udhëtojnë Iirshëm me pasa.porta dipIomatike.
LEXONI ME POSHTE

Zeqa shkruan tutje se këta poIitikanë po udhëtojnë me pasa.porta dipIomatike, ato të Shqipërisë e ndoshta edhe të Serbisë.
“Qytetarët me nga 200 euro pagë, nuk mund të marrin as vizë turistike nga vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa poIitikanët miIionerë udhëtojnë Iirshëm me pasaporta (të hajnisë) dipIomatike dhe atyre të Shqipërisë, e ndoshta edhe të Serbisë! Përderisa hajd.utët e poIitikës Iëvizin të Iirë, qytetarët do të mbetën të izoIuar”, shkruan Zeqa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *