Presidenti Gjerman Me Fjale Madheshtore Per Vjosen. “Dridhet” Ballkani Nga Kjo Qe U Shpreh Per Kosoven Dhe Vjosen

admin 0

Presidenti Gjerman Me Fjale Madheshtore Per Vjosen. “Dridhet” Ballkani Nga Kjo Qe U Shpreh Per Kosoven Dhe Vjosen

Presidentja e Repub.likes se Kosoves, Vjosa Osmani ka pra.nuar nje leter urimi nga Presidenti gjerman FrankWalter Steinmeier, me te cilem e uron per zgjedh.jen e saj Pre,sidente e Kosoves.Presidenti Steinmeier thek.soi se Gjermania do te vazhdoje te jete nje par.tner i besueshem per Kosoven dhe do ta mbesh.tese per ta arritur pro gresin e metejme ne rru.gen evropiane.Frank Walter Steinmeier ka inkurajuar insti.tucionet e reja ne angazh,imin e tyre per for.cimin e sundimit te lig,jit, lu ,ften kunder korrup,cionit, krimit te organi.zuar si dhe per tejkalimin e pasojave nga pan ,hdemia.
Presidenti i Gjermanise ka shpre.hur gatishm,erine per bashke punim dhe e ka ftuar Presidenten Vjosa Osmani ne takim se shpejti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *