Presidentja e Kosovës “Shote Galica” shqiptare po ja thotë troç në sy këtë gjë Serbisë!

admin 0

Presidentja e Kosovës “Shote Galica” shqiptare po ja thotë troç në sy këtë gjë Serbisë!

Osmani: FSK-ja po stërvitet me trupat amerikane, trupat serbe me ato ruse.Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shk,ruar rreth pjesëmarrjes së pjesëtar,ëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në stërv itjet e përbashkëta ush,tara,ke me trupat e amerikane.
Osmani ka shkruar në Twitter se deris,a Kosova dhe vendet e rajonit po e b,ëjnë këtë, Serbia po e forcon ndikim,in e Kremlin,it duke bërë stërvitje ush,tara,ke me trupat ruse.
“Derisa Kosova dhe vendet e tjera në rajon po ma,rrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta usht,arak,e me trupat e SHBA-ve (Def,end,er21), Serbia po for,con ndikimin e Kremlinit dhe po destab,ilizon rajonin duke organ,izuar një stërvitje të përbas,hkët me trupat ruse”, ka shkruar Osmani…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *