Profesori Ame.rikan I Jep “GOD.ITJEN” E Madhe Serbisë!! Kjo Po GËZON Tej Mase Çdo Kosovarë!!..

admin 0

Profesori Ame.rikan I Jep “GOD.ITJEN” E Madhe Serbisë!! Kjo Po GËZON Tej Mase Çdo Kosovarë!!..

Profesori i Universitetit Ame.rikan “Johns Hopkins” dhe analisti i poli.tikës së jashtme, Edward Joseph thotë se Serbia është i vetmi vend në Ballkan që nuk pranon rendin perëndimor, raporton Nova S.
“Serbia është një kandidate e BE-së, por kandidatura e saj është një karakter. Në fakt, Serbia promovon vlerat dhe nganjëherë axhendën e Rusisë dhe Kinës, dhe Hungaria ka një aleat të rëndësishëm. Sidoqoftë, kjo vlerësohet nga zyrtarët perëndimorë, të cilët i mbyllin sytë e tyre para sul.meve ndaj demok.racisë.
Serbia po mban levën mbi Kosovën. Kjo është arsyeja pse Serbia nuk dëshiron të pranojë pavarësinë e Kosovës, e cila është një tjetër përbërës formues i rendit perëndimor në rajon”, tha Joseph.
Ai beson se ky është i njëjti .prob.lem që lind gjithmonë dhe ishte i dukshëm në Bosnje e Hercegovinë gjatë luftës.
“Problemi është ndarja brenda BE-së. Serbia ka f.uqi vetëm sepse pesë vende të BE-së (katër prej të cilave i përkasin NA.TO-s) nuk e njohin Kosovën. Nëse Spanja, Sllovakia, Rumania, Greqia dhe Qipro e njohin Kosovën, i gjithë rajoni, duke përfshirë BeH, do të transformohej.
se, sepse atëh.erë leva e Serbisë do të zhdukej dhe ajo do ta pranonte dhe njihte Kosovën si shtet të pavarur pa asnjë presion ose detyrim, kështu Serbia do ta pranonte rendin perëndimor për rajonin, përfshirë faktin që Bosnja e Hercegovina dhe Mali i Zi janë shtete të ndara dhe sovrane”, tha Joseph.
Ai theksoi se pranimi i rendit perëndimor nga Serbia është kusht për reformën kushtetuese dhe një Bosnje funksionuese.

“Është kaq e thjeshtë. Të gjitha çështjet e tjera, duke përfshirë atë kroato-boshnjake, bëhen të zgjidhshme. Gjithçka bëhet e mundshme në këtë skenar.

BeH bëhet vend që funksionon dhe kërcënimi i shkëputjes së Repub.lika Srpskas zhduket. Një alternativë ndaj bashkëjetesës demokratike është ndryshimi i kufijve dhe, në disa raste , zhven.dosja e popullsisë”, thek.soi Joseph.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *