Profesori Amerikan Ben Meir ”Çon Pesh” Gjithe Boten Me Mesazhin Qe I Dergoi Albin Kurtit Per Asociacionin !!

admin 0

Profesori Amerikan Ben Meir ”Çon Pesh” Gjithe Boten Me Mesazhin Qe I Dergoi Albin Kurtit Per Asociacionin !!

Profe sori ne Univer.sitetin e Nju Jorkut, Alon Ben Meir, ne nje inter.viste, thote se Asociacioni i komunave serbe me kompe.tenca ekzekutive eshte ne dem te Kosoves, prandaj sugje ron Kurtit qe te rezistoje dhe te mos e pra.noje te njejtin.
Gjith ashtu, ai thote se Serbia du.het te ndjek shembullin e Gjermanise dhe te pra.noje krlmet kunder njerezimit, pasi gjen cidi i Serbise ne Kosoves eshte i pa mohueshem. Ne ke.te linje, Ben Meir thote se ashtu si e ven dosi, Vuçiq duhet te largoje edhe plla.katen me emrin e Ratko Mlladiqit ne nje rru.ge ne Beograd.
Profe sori Ben Meir deklaroi brenda territorit te Kosoves nuk mund te ke.te Asociacion te komunave me pushtet ekze.kutiv pasi nje gje e tille do tia lejonte Serbise te kete fuqi ekze.kutive mbi keto komuna. Si pas tij, kjo do te nen kuptonte dhe.nie e nje territorit te Kosoves Serbise. Ben Meir sht.on se Kurti duhet ti rezis toje Asociacionit te komunave me shumice serbe, nese i njejti sy.non te fitoje fuqi ekzekutive, e ku Serbia do ta mbi keqyrte ate lloj fuqie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *