Profesori Amerikan Serweri me nje deklarate te rendesishme / SHBA-ja dhe NATO menjehere duhet ta ndalin ”Boten Serbe” te Vucicit

admin 0

Profesori Amerikan Serweri me nje deklarate te rendesishme / SHBA-ja dhe NATO menjehere duhet ta ndalin ”Boten Serbe” te Vucicit

Bashkimi Evropian dhe NATO duhet ta njohin ideologjinë e “botës serbe” si anti-demo.kratike dhe ta kundërshtojnë me vendosmëri, i ka thënë gazetës boshnjake, “Avaz”, Daniel Serwer, pro.fesor amerikan në Universitetin Johns Hopkins dhe ekspert i poli.tikës ballkanike.
“Aleksandër Vulin u bë zëdhënësi kryesor i idesë që i atribuohet pre.sidentit serb Aleksandër Vuçiq, dhe kjo është ‘bota serbe’. Kjo ide është një version i nxehtë i ‘Serbisë së Madhe’ të Sllo.bodan Millosheviqit, të cilin ai nuk arriti ta realizonte, sepse humbi të katër luftërat në vitet ’90-ta”, ka thë.në Serweri.
“Shanset për këtë janë të vogla, dhe Serbia ka tetë fqinj. Të gjitha ven.det fqinje kanë pakica serbe, megjithëse në Bullgari është shumë e vogël. Gjashtë nga këto vende janë anëtare të NATO-s (Kroacia, Bullgaria, Hungaria, Maqedonia Veriore, Mali i Zi dhe Rumania). Dy trupat e tjerë pritës të BE-së dhe NATO-s u angazhuan për integritetin e tyre territorial, domethënë Bosnja dhe Kosova. Çfarë ndo.dhi kur Serbia u përpoq ta zgjeronte hapësirën e saj politike në vitet 1990 dhe t’i bashkonte disa nga ato paki.ca në një shtet? Lufta me Slloveninë, Kroacinë, BeH, Kosovën dhe NATO-n. Rezultati ishte që serbët nga vendet fqi.nje u larguan në Serbi dhe asnjë pëllëmbë e vendeve fqinje nuk i është dhënë Serbisë”, është shprehur Ser.weri.
“Vetë viktimizimi është një pararendës klasik i dhunës. Memorandumi i Aka.demisë serbe, të cilin Millosheviqi e përdori për t’i justifikuar luftërat e tij, u përqendrua në pretendimin se ser.bët ishin viktima në Jugosllavi. Në lajme të tjera, anëtari serb i Presidencës së BeH, Millorad Dodik po para.lajmëron ambasadorin e ShBA-së në BeH se ai nuk do ta pranojë vendimin për ta caktuar një Përfaqësues të ri të Lar.të. Dodik pretendon se ai do ta mbrojë vetë Dejtonin, ose, thënë më mirë, atë që ai mendon se është Dejtoni. Dodik pretendon se 49 përqind e territorit të BeH ose RS-së është sovrane dhe duhet të jetë shtet i pavarur. Sid.oqoftë, këtë nuk do ta gjeni në Dejton. Dodik padyshim do ta merrte një RS të pavarur në ‘botën serbe’”, ka theksuar Serweri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *