Profesori Bullgar ”Trondite” Gjithe Ballkanin Me Kete Qe Zbuloi Per Maqedonine Dhe Genjeshtrat E Historise…

admin 0

Profesori Bullgar ”Trondite” Gjithe Ballkanin Me Kete Qe Zbuloi Per Maqedonine Dhe Genjeshtrat E Historise…

E gji the shkenca e historise ne Maqedoni bazo.het ne genjeshtra dhe falsi fikime, ka thene profesor Kiril Topalov, anetar i Komi.sionit te Perbashket midis Bullgarise dhe Maqedonise se Veriut per çesh.tjet historike midis dy vendeve.
Ka shume nje rez ne Bullgari qe e kriti.kojne komisionin tone historik, se nuk e bejme punen si duhet. Si ta bej.me punen me njerez qe shtremberojne qe.llimisht faktet historike?, ka thene ai. Si pas tij, vendet evropiane men.dojne ne menyren e duhur dhe shohin kush po mbron orien.timin e tyre evropian.
Ai tho te se qellimi i vizites se krye ministrit Zoran Zaev eshte qe disi ta ven.dose Bullgarine ne pamundesi per te refu.zuar ate qe deshiron Maqedonia. Nga Qeve ria e RMVse thone se deklaratat e disa politi.kaneve bullgare jane veprime kunder fqinjesise se mi.re dhe miqesise, duke komen tuar ish ministrin Bullgar te Mbrojtjes Krasimir Kara.kaçanov dhe euro deputetin Angel Xhambaski.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *