Raportuesja Serbe hallakat gjithe boten ! Gjermania spo e mbeshtet Ballkanin e Hapur ! Vucic po fiton me shume…

admin 0

Raportuesja Serbe hallakat gjithe boten ! Gjermania spo e mbeshtet Ballkanin e Hapur ! Vucic po fiton me shume…

Sonja Bis erko e pyetur për iniciativën rajo nale Open Balkans, në një inter.vistë së fundmi, thotë se kjo është vetëm një mburojë që i shërben Vuçiçit pasi që gjendet në situatë politike të vështirë.
Dhe se kur Shqip ëria dhe Maqedonia e Veriut të marrin sinjalin nga BE-ja për anë.tarësim, do të humbasin menjë herë interesimin dhe do të fillojnë proceset e nego.cimit për anëtarësim në BE.
Biserko ka konsi deruar se nga kjo inicativë përfi.tuesja më e madhe është Serbia e cila do të plotësonte hapë sirën e saj ekonomike, porse sidoqoftë ende mbetet në niv elin e ideve dhe ska mbësh tetjen e Gjermanisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *