Respekt/ Gazetari nga Shqiperia dridhe gjithe Shqiperine ! Si mos te keni respekt ndaj vu’ajtjes se Kosovareve…

admin 0

Respekt/ Gazetari nga Shqiperia dridhe gjithe Shqiperine ! Si mos te keni respekt ndaj vu’ajtjes se Kosovareve…

Gaze tari dhe analisti i njo hur nga Shqipëria, Andi Bejtja, ka bërë thi.rrje që të respektohet dhi mbja e shqip tarëve të Kosovës, të cilën nuk duan ta shohin këngë tarin serb, Goran Bregoviq duke per formuar në Korçë për Festën e Birrës.
Bej tja ka thënë se vetë e dëgjon Gor.an Bregoviqin dhe se e kishte dëgjuar pa e ditur se çfa rë ai për faqësonte politikisht. Por tha se s’do ta kish.te lëshuar ndonjë këngë të Bre goviqit po ta kishte mysa.fir në shtëpi një kosovar.
Une jam nga ata qe ak oma vazhdoj e degjoj Goran Bregovic, kryesisht pjesen e rro.kut kur ishte pjesetar i Bje llo Dugme, se ne ate bote te viteve 80-90 thith.nim e perthithnim cdo gje qe mund te na rregu llonte shijen e kengeve te realizmit socialist…E de gjoja pa e ditur cfare perfaqesonte poli.tikisht e cfare qendrimesh kishte, madje as sot nuk e di ta mam se cfare perfaqeson politi kisht e filozofikisht…
Sic thashe mund ta de gjoj dhe sot…por nuk jam aq ci.nik dhe injo rant ne te njejten kohe e rithe ksoj dhe injorant, cinik dhe pa etike, qe pershembull te me vi je per vizite nje Kosovar ne shtepi dhe ta ve per ta deg.juar bashke me te”, shkroi Bejtja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *