Rusia ‘Godet’ Shum Rende Kosoven ! Fillojne Me Te Medha Kundershtimet E Ashpra Nga Rusia Drejt Kosoves…

admin 0

Rusia ‘Godet’ Shum Rende Kosoven ! Fillojne Me Te Medha Kundershtimet E Ashpra Nga Rusia Drejt Kosoves…

Rusia zyr.tare tash e nje kohe te gja.te ka nisur nje pro pagande te ashper kunder shtetit te Kosoves, e gjith ashtu edhe kunder ush.trise dhe po propa gandon lidhur me dialogun Kosove Serbi.
Kete e refle.kton edhe deklarimi i zevendes shefit te diplo macise ruse, Alexandar Grushko i cili tha se shtetet e Peren.dimit po e inkurajojne Kosoven per sabotimin e marre veshjeve te arritura.
Propa ganda e diplomatit rus shkon edhe me tut.je derisa kun.dershton formimin e ushtrise te Kosoves duke i quajtur per pjekje te rre.zikshme nga vendet perendimore mbeshtetjen per ush.trine e Kosoves.
Ne be sojme se te gjitha marre veshjet e arritura deri me tani ne lidhje me norma.lizimin e situates, per fshire ato qe lidhen me çeshtje ushtarake, duhet te respe ktohen.
Ne shohim se Rezoluta 1244 po gerr.yhet ne kete segmend dhe ne i konsi derojme perpjekje shume te rre.zikshme nga vendet perendimore per te for.muar te ashtu quajturen Ushtri te Kosoves ne vend te for.cave te Sigurise, funksioni i te cilave speci.fikohet ne ate rezolute, ka thene ai.
Me tut je, Grushko vazhdon te propa gandoje duke e quajtur Ushtrine e Kosoves si fak.tor destabilizues. Ajo eshte gjith ashtu nje nxitje per te sabo.tuar te gjitha marre veshjet e arritura me pare, duke perfshire marre.veshjen e Brukselit, formimin e Asocia.cionit dhe gjithçka tjeter qe supozohej te bente jeten e nje.rezve me te lehte dhe te garan tonte siguri, deklaroi ai. Ai tha se Ser.bia dhe Rusia jane bashke kur behet fjale per vlere simin e proceseve gjeo politike ne bote dhe se miqesia e ke.tyre dy vendeve nuk drejt ohet prej askujt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *