Rusia Perplaset Keq Me Gjermanine Arsyeja Mitrovica Mesoni Se Pse Rusia Me Cdo Kusht Mundohet Ta Marre Mitrovicen

admin 0

Rusia Perplaset Keq Me Gjermanine! Arsyeja Mitrovica.. Mesoni Se Pse Rusia Me Cdo Kusht Mundohet Ta Marre Mitrovicen

Avo kati i njohur nga Shqipëria, Spartak Ngjela, për.mes një postimi në facebook, ka treguar arsyet që sipas tij Rusia e do Mitro.vicën.“Mitrovica është një burim i konsiderueshëm minerar. Kurse Rusia e do Ser.binë në BE. E ka konsideruar gjithmonë Serbinë një skllavin e vet. Se ajo e ka krijuar nga hiçi. Atë.herë? Shumë e thjeshtë: me Serbine në BE, ajo mendon se do të jetë prezent aty me një shtet sk.llav të vetin. Deri tani nuk ka asnjë shtet të Bashkimit Europian si aleatin e vet.
Por, pikërisht këtu del në pah Mitrovica si një qendër e for.të minerare, dhe Rusia sigurisht e do si një pikë të rëndësishme për investim. Sepse ajo kërkon të ri.krijojë veten e vet në Bashkimin Europian nëpërmjet Serbisë”, ka shkruar Ngjela.
Por sipas Ngjelës, kacelarja gjermane, Angela Merkel ka mby.llur çdo shtegë të politikës ruse.
Ky është postimi i plotë:
Ngjarjet e Kosovës treguan që krerët shitës të interesit kombëtar shqip.tar, u dominuan nga fryma e popullit. Ky është rasti i parë në historinë moderne të shqiptarëve.
Prishtina dhe Tirana e korru.ptuar, nuk patën më forcë edhe pse ishin ba.shkë.
Politika ruse gji.thashtu. Por ajo që i habiti të gjithë ishte fakti që politika ruse e për.sëriti me theks ndarjen e Kosovës.
Pyetja që ngrihet këtu është kjo: si ka mun.dësi që një shtet gjigand si Rusia, të merret me një një.si aq të vogël gjeografike sa Mitrovica?
Atëherë kuptohet së nuk është politika e Beo.gradit, por ajo e Moskës që i shtynte ngjarjet e kësaj kërkese serbe për ndërrim terri.toresh.

Jo vetëm kaq, por pamë edhe një guxim prej të ver.bëri, kur Hashim Thaçi, befas na foli për Rusinë dhe për “marrëdhënie miqë.sore” me të.
Në Tiranë nuk e gje.tën dot këtë forcë qorre të korruptuarit e saj.
Por për.se e don Rusia këtë njësi të vo.gël gjeografike që quhet Mitrovicë?
Mitrovica është një burim i konsiderueshëm minerar. Kurse Rusia e do Ser.binë në BE.
E ka konsideruar gjithmonë Serbinë një skllavin e vet. Se ajo e ka kri.juar nga hiçi. Atëherë?
Shumë e thjeshtë: me Serbinl në BE, ajo men.don se do të jetë prezent aty me një shtet skllav të vetin. Deri tani nuk ka asnjë shtet të Bash.kimit Europian si aleatin e vet.
Por, pikë.risht këtu del në pah Mitrovica si një qendër e fortë mi.nerare, dhe Rusia sigurisht e do si një pikë të rëndësishme për investim. Sepse ajo kërkon të ri.krijojë veten e vet në Bashkimin Europian nëpërmjet Serbisë.
Kjo në fakt është politikë. Por, Politika gjermane e mby.lli çdo shteg të kësaj politike ruse
Atëherë.
Nëse kançelarja Merkel do ta mbajë kushtin që Serbia nuk anë.tarësohet në BE, po nuk e njohu Kosovën; atëherë edhe Moska edhe Beogradi polit.ik do të nënshtrohen, sepse si primare ata kanë anëtarësimin në BE të Serbisë, jo ndar.jen e Kosovës.
Këtu fillon politika që kosovarët duhet të jenë të pa.lëkundur, se Rusia e don Serbinë domosdoshmërisht në BE, dhe prandaj kushti gjerman i kancelaren Merkel është politikë e triumfuar në këtë çështje.
Të gjitha politikat e tjera janë të vde.kura. Prandaj kot lodhet korrupsioni edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Gjithçka terri.toriale është fituar nga politika gjermane, kurse problemi i mbrojtjes së Kosovës, siç e pamë, garan.tohet nga Amerika.
Po, ajo që duhet të bëjë Kosova tani, duhet sa më shpejt të anga.zhojë në bisedime për njohjen e saj, botën akademike të jurisprudencës dhe të historisë në Prishtinë, se po kuptohet që këta thaçëre e kompani, janë i injorantë, ca politikanë si tregtarët e çi.kërrimave.
Në këtë situatë duhet që përballë serbëve dhe rusëve të dalë me pers.onalitet bota akademike e Prishtinës.
Këta politikanë që janë sot në skenë në Prishtinë nuk e njo.hin as historinë dhe as ligjin e kushtetutshmërinë.
Kështu, në një gjendje të mjerë janë edhe këta pa.fillet e Tiranës, por Tirana nuk ka probleme kufinjsh dhe as probleme të njohjes si shtet. Poli.tika në Shqipëri sot është antiintekektualiste.
Por fryma antiintelektualiste hoxhiste e Tiranës, ka pe.netruar dukshëm edhe në Prishtinë, gjë kjo që duhet frenuar tërësisht në këto momente, se kjo kohë për Pri.shtinën është koha e mendjes dhe ideve. Shtetit të ri të Kosovës i duhet sistem, dhe sis.temet vinë nga nivelet e larta të intelektualizmit. Kundërshtarët e shqiptarëve janë ende egërsirat e mesjetës, prandaj sot për shqiptarët nuk është koha e tregëtive të çikërrimave personale, por koha e po.tencës së intelektit të lartë dhe të bashkuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *