“Sali Berisha- Meta do përfundojnë në…”. Çupi ben dekl.araten e for.te, ja 4 akuzat tr on ditëse që do ‘i fund.osin’,…

admin 0

“Sali Berisha- Meta do përfundojnë në…”. Çupi ben dekl.araten e for.te, ja 4 akuzat tr on ditëse që do ‘i fund.osin’,…

“Sali Berisha- Meta do përfu.ndojnë në…”. Çupi ben dekla.raten e fo.rte, ja 4 akuzat tr on ditëse që do ‘i fundo.sin’Frrok Çupi ka bërë një analizë të gjatë lidhur me ven.dimin e S.H.B.A për shpalljen e Sali Berishës ‘no n g rata’. Gazetari thekson se çifti Berisha-Meta janë në të njëjtën enë dhe mund të mbërrijnë të dy në Hagë.
Komenti i plotë:
Çifti Berisha- Meta mund të mbërrijë në Hagë. Sllo.bodan Milloshevic ishte një lider kaq emblematik dhe kaq i ak u zuar, sa Berisha dhe Meta, ditën kur e transportuan nga Ballkani për në Hagë. A mund të gjy kohen në vend, apo do t’i drejtohen Hagës, dy liderët e ‘Shqipërisë pro ble matike’? Kjo është pyetja.Procesi që nisi Amerika ndaj Dr. Sali Berisha nuk është i thjeshtë, as i shkurtër. Këto janë ditët e para kur ish- presidentit të epokës së lu ftës civile dhe g ru shteve të shtetit në Shqipëri, pritet t’i bashkohet edhe presid.enti aktual, Ilir Meta.

Asnjëherë intuita dhe pla ga e hapur e popullit nuk i ka ndarë prej njëri tjetrit këta dy ‘elefantë’ të korru psionit. Ia kanë zbuluar k r i met njëri tjetrit, por prapë bashkë; në të mirë edhe në të keq- të ngjitur te njëri tjetri. Edhe pasurinë, ka të dhëna se e kanë thuajse të barabartë, që shkon në miliarda dollarë. Gjithë kjo pasuri përbën rre zik për vendin tonë dhe për rajonin, kur është e vje dhur dhe kur është e përqendruar në dy duar të njerëzve me humor të keq.
Por rr e ziku i parë kaloi me god i tjen e dhënë nga Shtetet e Bashkuara mbi Berishën. Sikur Amerika të mos ishte në krah të popullit shqiptar, kësaj here të dy ‘elefantët’ do ta shtypnin popullin e tyre si mizë. Pas hu mb jes në zgjedhjet e 25 prillit këta ishin bërë gati ta hidhnin pasurinë në fushën e be t ejës për gru shte shteti dhe për marrjen e p ush tetit me dh u n ë. Në përballimin e rr z ikut të parë, garantë e sigurisë së popullit dhe shtetit shqiptar u ndodh usht ria ame rikane dhe Na to-s në vendin tonë.

Çfarë ndodh me valën e dytë të rr ez ikut? Edhe këtë e para la jmëroi saktë Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinder në njoftimin e tij që e shpall dinastinë Berisha si familje no n- gr ata në Shtetet e Bashkuara. Në atë letër të shkurtër shfaqet imazhi i tre ose katër akuzave p en ale mbi ish- presidentin, ish kryeministrin (ish gjithçka), Berisha:
A k uza e parë, ‘ko rru psioni i rëndësishëm’: Togfjalëshi paraqet fushën e gjerë të një korr upsioni ‘të rëndësishëm’ që nis te një tender dhe mbaron te financimi i t e r ro ri zmit, nga jeta l uk soze e pinjollëve- deri te pagesa e g rus hteve të shtetit në rajon. Ak uza e dytë, ‘përdorimi i pushtetit për përfitimet e tij’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *