Serbia Dhe Vucic Ne “Panik Te Madh” Nga Kjo Gje Qe Sapo Beri Albin Kurti. Nuk Po Mund Te Qetesohen Ne Asnje Menyre

admin 0

Serbia Dhe Vucic Ne “Panik Te Madh” Nga Kjo Gje Qe Sapo Beri Albin Kurti. Nuk Po Mund Te Qetesohen Ne Asnje Menyre

Petkoviq: Është e qartë tani se Kurti dëshiron “Shqipërinë e Madhe”.Dr,ejtori i së ashtuquajturës zyrës për Kosovë në Serbi, Petar Petković, vlerësoi se pjesëmarrja e Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në zgje,dhjet parlam entare në Shqipëri është “një hap më tej në real,izimin e idesë së tij për Shqipërinë e Madhe”.“Kushdo që ka pasur dilema deri më tani lidhur me planet e Albin Kurtit për të formuar një” Shqipëri të Madhe “mu,nd të shohë sot që Kurti po tregon para gjithë publikut nd,ërkombëtar se qëll,imi i tij i parë, i vetëm dhe th emelor është të formojë këtë krijim të r,rezikshëm që minon drej,tpërdrejt paqja dhe sta biliteti në Ballkanin Per,ëndimor, “tha Petkoviç në një njoftim për shtyp.

Petkoviç shtoi se pje,sëmarrja e Kurtit në zgjedhjet në Shqipëri dhe mesazhet që ai dërgoi nga atje ishin vetëm “një hap më tej në realizimin e idesë së tij për Shqipërinë e Madhe”.“Kjo është arsye,ja pse fjalët dhe gjestet e sotme të Kurtit duhet të alarmojnë të gjithë publikun ndërkom,bëtar, i cili duhet të që ndrojë në rrugën e ideve të tilla njëherë e përgjithm,onë,” vuri në dukje Petković.Sipas tij. Do të ishte mirë nëse, në vend që të ëndërronte një ‘Shqipëri të Madhe’, Kurti të tregonte një zell të tillë kur bëhet fjalë për dialogun dhe formimin e Bashkimit të Komunave Serbe, “në vend që të vazhdonte të shkelte M arrëveshjen e Brukselit për më shumë se 3,000 ditë tani”.“Ndërsa është e diskutueshme për P,rishtinën që zyra për Kosovën ndau çelësat e apartamenteve që ndërtoi dje për njerëzit e saj, padyshim nuk është e diskutue,shme për Prishtinën që Kurti po i hap rrugën” Shqipërisë së Madhe” nga ve primi skandaloz duke votu,ar në zgjedhjet në Shqipëri “, përfundoi Petkoviç.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *