Ser bia Halla katet ! Polit kania E Njo hur Ser be Vjen Me Fjale Te Medha Per Kenge taren Shqip tare..

admin 0

Serbia Hallakatet ! Politikania E Njohur Serbe Vjen Me Fjale Te Medha Per Kengetaren Shqiptare Dua Lipa…

Me mbi titu.llin marre kane nisur njoftimin per mbesh.tetjen dhe urimin qe politi kania serbe Rada Trajkoviç, ia ka bere pop kenge.tares nga Kosova Dua Lipa per çmi.met qe ajo ka fituar.
Ata kane shtuar se Traj.koviç po punon kunder Serbise, po mbeshtet lobu.esen qe angazhohet per Shqiperine e Madhe dhe serbet i konsi.deron fashiste, shkruajne mediet serbe. Rada Trajkoviç e Gji.lasit mbeshtet lobuesen shqiptare qe anga.zhohet per Shqiperine e Madhe dhe serbet i konsi.deron fashist, shkruan media Serbe.
Ajo ne rrjetin so.cial Twitter, suksesin e Dua Lipes e konsi.deron si lajm te mire dhe krenari per te gjithe, kur te rinjte arri.jne gjera te medha neper bote. Te per piqemi qe regjioni yne te mbetet ne rada.rin nderkombetare me lajme te mira sikur ky dhe te jemi kre.nare per te rinjte tane te shumte te talen.tuar qe bejne gjera te medha anekend botes. Uri me per ju, Dua, shkroi politikania Serbe, Trajkoviç.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *